Intressant

Hur man skriver siffror i bokstäver utan att göra misstag

Ja tal accepteras i text, i en tabell, för att skriva tid, datum, ålder, vikt, procent eller antal på en sida eller en gata, är det nödvändigt attatt skriva detta nummer till bokstavs på en check, i en administrativ text, måste du skriva siffrorna i bokstäver. Men ofta tvekar vi, vi vet inte längre hur man stavar en siffra. Tack vare våra råd, upptäck hur man skriver a nummer till bokstavs utan att göra ett misstag.

Hur man skriver ett nummer i bokstäver

siffror

Plural eller singular

Siffrorna är oföränderliga, så ta aldrig aS, även i plural.

Exempel :

De fyrtiofem tjuvarna, de tjugofyra timmarna, de fyra årstiderna

Undantagen

Det är möjligt att skriva åttio.

Vi måste lägga till en S till noll när det blir ett namn.

Exempel

Alla nollor!

Skriv siffrorna siffrorna 1 till 16 i bokstäver

en - två - tre - fyra - fem - sex - sju - åtta - nio - tio - elva - tolv - tretton fjorton - femton - sexton

fyll i en check

Skriv siffrorna efter 16

Lägg till siffrorna 1 till 9 och fyll i det med bindestreck

Exempel:

17 = sjutton

18 = arton

19 = nitton

Undantagen

Dessa siffror innehåller uppenbarligen inte bindestreck:

tjugo trettio fyrtio femtio sextio hundra tusen

Skriv siffrorna 20 till 99

Lägg bara till ett streck till tjugo

Ex: 22 = tjugotvå

35 = trettiofem

Undantagen

Siffror som slutar med a ta inte bindestreck. Strecket ersätts av och.

Exempel

21 = tjugo-en

31 = trettioton

41 = fyrtio

51 = femtioen

61 = sextio

71 = sjuttio

Bortsett från…

Undantagen

81 = åttio-en

91 = nittio

Siffrorna från 100 till 999

Du får inte lägga bindestreck efter hundra

Exempel

101 = hundra och ett

120 = hundra tjugo

Undantaget

Om du inte behöver lägga till ett bindestreck måste du behålla numret:

517 = femhundra och sjutton (char17 = sjutton)

378 = tre hundra sjuttioåtta

Vi måste lägga till en S cent när det gäller flera hundra.

Exempel

200 = två hundra

500 = fem hundra

Undantaget

Vi får inte sätta S till hundra när CENT följs av en annan siffra

Exempel

210 = Två hundra och tio

867 = åtta hundra sextiosju

Skriv siffrorna efter tusen

Mille tar aldrig en S: han är oföränderlig.

Exempel:

3000 = Tre tusen

8997 = Åtta tusen nio hundra nittiosju

10 000 = tiotusen

100.000 = hundra tusen

Miljoner och miljarder

Vi lägger till en S till miljoner och miljarder eftersom de är namn

Exempel:

1.000.009 = en miljon nio

2.000.000 = två miljoner

2 236 458 = två miljoner tvåhundra trettiosexfyrahundra femtioåtta

3 730 848 918 = tre miljarder sju hundra trettio miljoner åtta hundra fyrtioåtta tusen nio hundra och arton

Undantag

Sedan 1990 är det tillåtet att lägga till bindestreck efter varje siffra.

Exempel

3,730,848,918 = tre miljarder sju hundra trettio miljoner åtta hundra fyrtio åtta tusen nio hundra arton